Inzichten

Inzichten

Moet het echt volgens het Mendel HealthAge voorstel?

Zeker niet! Niet beperkt tot Ouderen, noch tot het Mendel HealthAge-voorstel; zelfs niet per-sé tot professionals uit een specifieke sector. Dit is precies waarom we hier niet te veel in detail treden.
Alle voorstellen, geïnspireerd door deze visie, zijn van harte welkom en zullen graag in overweging worden genomen!

Hoe?

Hagedoorn stelt beschikbaar: de structuur van het voorgestelde gezondheidssysteem, veel inhoud (het praktische “hoe”) en de selectie en training van teamleden (o.m. Basisfilosofie, attitude en bejegening, produceren in teamverband); potentiële partners helpen (in een interdisciplinair verband) om “het bedrijf” te ontwikkelen en op te starten.

Waar?

Waar dan ook! Dat wil zeggen: als er maar Spaans, Engels of Nederlands wordt gesproken. (Hagedoorn heeft een uitgebreide kennis van de medische praktijk en -markt in Nederland, de VS en Mexico en hij spreekt alle drie de talen vloeiend).

Wanneer? (dit voorstel kent een eindigende looptijd)

Deze uitnodiging loopt t/m medio 2021 …

Wie zoeken we?

Partners, ondernemers, visionairs (niet noodzakelijk op medisch gebied); en/ of adviseurs, bemiddelaars; die, als team, pragmatisch vorm gaan geven aan onze Visie en Droom; betrokken experts, die het allemaal in de praktijk zullen implementeren (bijvoorbeeld, pragmatische en ervaren experts in gedragsverandering; een van de meest succesvolle organisaties op het gebied van gedragsverandering is, wereldwijd, Alcoholics Anonymous).

Essentiële eigenschappen

1. “We kunnen het echt zoveel beter doen” (dan “business as usual”)
2. Interdisciplinair; holistisch; transnationaal en intercultureel
3. Proactief, onverschrokken (maar niet roekeloos), optimistisch, “niet te stoppen”; leergierig (bijv., leren van eventuele fouten om het daarna beter te doen)
4. Plezier en humor, samen, respect; solidariteit en steun als het moeilijk wordt, bewust vieren als het goed gaat
5. Gemotiveerd door resultaten (klanten, bedrijf, medewerkers) (we meten en publiceren ze); het geld “volgt vanzelf”
6. We overtreffen (maar laten ons niet leiden noch beperken door) alle officiële voorschriften.